<?php

// Šo failu var ielādēt no http://valsts.lv/phpmailer.zip
require("class.phpmailer.php");

$mail = new PHPMailer();

$mail->IsSMTP();
$mail->Host = "valsts.lv";
$mail->SMTPAuth = true;

// Lietotāja vārdu un paroli jautājiet Valsts.Lv administrācijai
$mail->Username = "Jūsu SMTP lietotāja vārds";
$mail->Password = "Jūsu SMTP parole";

$mail->From = "sūtītāja@adrese.lv";
$mail->FromName = "Sūtītāja vārds";
$mail->AddAddress("saņēmēja@adrese.lv");
$mail->Subject = "Vēstules temats";
$mail->Body = "Vēstules teksts";
$mail->CharSet = "utf-8";

if(!$mail->Send()) { echo 'Vēstuli nosūtīt neizdevās, jo: ' . $mail->ErrorInfo; } else { echo 'Vēstule tika nosūtīta !'; }

?>